Cennik

Koszt i termin wykonania operatu szacunkowego, opinii bądź ekspertyzy ustalany jest indywidualnie z Klientem. Cena sporządzenia operatu szacunkowego lub innego opracowania jest związana z rzeczywistą pracochłonnością wyceny, a nie z wartością nieruchomości.
Na pracochłonność wyceny mają wpływ m.in.:

  • cel i zakres wyceny,
  • rodzaj i wielkości części składowych stanowiących przedmiot wyceny,
  • charakter, unikalność nieruchomości,
  • stopień skomplikowania sytuacji prawnej,
  • stan dokumentacji przedstawionej przez zleceniodawcę,
  • termin realizacji,
  • dodatkowe koszty związane np. z pozyskaniem dokumentów niezbędnych do wyceny, z wykonaniem inwentaryzacji nieruchomości.

wycena nieruchomości cennik