Zakres usług

Kancelaria Property Expert świadczy usługi wyceny nieruchomości na rzecz banków, klientów indywidualnych, przedsiębiorców, instytucji państwowych i samorządowych. Jesteśmy na liście rzeczoznawców przeszkolonych dla sektora bankowego.

Zakres świadczonych usług przez kancelarię:

  • wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstw – sporządzanie operatów szacunkowych,
  • sporządzanie opinii o wartości nieruchomości,
  • wyceny z zakresu odszkodowań i wywłaszczeń,
  • inwentaryzacje budynków,
  • opracowanie ekspertyzy wyodrębnienia własności lokalu,
  • formułowanie opinii skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych.

Ponadto wykonujemy analizy rynku nieruchomości dla indywidualnych potrzeb Naszych Klientów, jak również prowadzimy doradztwo inwestycyjne.

Nasza kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku. Jesteśmy elastyczni, spotykamy się z Naszymi Klientami w czasie i miejscu przez nich wyznaczonym.

zakres usług