Rzeczoznawca Majątkowy Celina Hoffman

Rzeczoznawca Majątkowy Celina Hoffman posiada wykształcenie wyższe techniczne. Rynkiem nieruchomości zajmuje się od wielu lat. Najpierw nabywaniem nieruchomości i ich zarządzaniem pracując w dużej spółce giełdowej, a po zdobyciu w 1997r. uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego – wyceną nieruchomości.

Od 2001 roku do dzisiaj pełni funkcje Prezesa Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach i jednocześnie jest członkiem Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Aktywnie funkcjonuje na rynku nieruchomości i w działalności na rzecz środowiska rzeczoznawców majątkowych. W 2005r. powołana została przez Ministra na członka do Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

W swojej pracy zawodowej, jako rzeczoznawca majątkowy, poświęca się również działalności dydaktycznej na studiach podyplomowych z wyceny nieruchomości.

rzeczoznawca majątkowy

Powrót do >> nasz zespół <<